Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası.

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), www.cresadigital.com (“Site”) üzerinden bireyler hakkında topladığımız kişisel verileri nasıl kullanabileceğimizi, kiminle paylaşabileceğimizi ve bu verilerin kullanımı ile ilgili mevcut seçimleri açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası, ayrıca kişisel verileri korumak için aldığımız önlemleri, ne kadar süre ile koruduğumuzu, bireylerin gizlilik uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişim kurabileceğini ve haklarını nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır.

Elde ettiğimiz bilgiler

Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak, bize çeşitli şekillerde kişisel verilerinizi sağlayabilirsiniz. Elde edebileceğimiz kişisel veriler, gönderdiğiniz içerikte bulunan kişisel verileri içerebilir. Örneğin Site’deki Cresa Digital e-posta adresi bağlantılarına tıklayarak bize e-posta gönderdiğinizde kişisel veri sağlıyor olabilirsiniz. Kişisel bir veri sağlamanız gerekmemektedir, ancak bunu yapmamayı seçerseniz, Hizmetlerimizin ve Site’nin özelliklerinden bazılarını size sunamayabiliriz.

Elde ettiğimiz bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Site’de edindiğimiz bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

  • Site’deki deneyiminizi kişiselleştirmek,
  • Size hizmetlerimizi sağlamak,
  • İstek ve sorularınızı yanıtlamak,
  • Ticari işletmemizi yürütmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (yeni hizmetler geliştirmek, hizmetlerimizi genişletmek ve geliştirmek, hizmetlerimizi analiz etmek, iletişimimizi yönetmek, veri analizi ve pazar araştırması yapmak, muhasebe, denetim ve diğer dahili işlevleri yerine getirmek);
  • Dolandırıcılık ve diğer suç faaliyetleri ile iddialar ve diğer yükümlülüklere karşı korunmak, tespit etmek ve önlemek.

Yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde olmak kaydıyla, aldığımız kişisel verileri geçerli yasal gerekliliklere uymak için kullanırız, sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getiririz ve yasaların izin verdiği ölçüde meşru çıkarlarımızı gözetmek (Site’yi yönetmek, veri analizi yapmak ve işletmek, işimizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi) amacıyla kullanırız. Aksi bir durumda, kişisel verileri işlemek için onay alırız. Elde ettiğimiz verileri, elde etme sırasında belirli bir bildirimde bulunmak şartıyla, diğer şekillerde de kullanabiliriz.

Verilerin otomatik olarak toplanması

Siteyi kullandığınızda, tarayıcı çerezleri gibi otomatik araçlarla belirli bilgileri edinebiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler, cihazınızın IP adresini, alan adını, cihazlarınızla ilişkili tanımlayıcıları, cihazı ve işletim sistemi türünü ve özelliklerini, web tarayıcısının özelliklerini, dil tercihlerini, tıklama verilerini, Site ile olan etkileşimlerinizi (Ziyaret ettiğiniz web sayfaları, tıklattığınız bağlantıları ve kullandığınız özellikleri) içerebilir, ayrıca siteye sizi yönlendiren veya refere edilen sayfalar, Site’ye erişim tarih ve saatleri ve Site’yi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler de bu kapsamdadır.
“Çerez”, web sitelerinin, ziyaretçinin tarayıcısını veya tarayıcıdaki bilgileri veya ayarları depolamak için bir ziyaretçinin bilgisayarına veya İnternet’e bağlı başka bir cihaza gönderdiği bir metin dosyasıdır. Bu teknoloji bize şu şekilde yardımcı olur: (1) Bilgilerinizi hatırlatmaya yardımcı olur, böylece tekrar girmeniz gerekmez; (2) Site’yi nasıl kullandığınızı ve nasıl etkileşimde bulunduğunuzu takip eder ve anlarız; (3) Site’yi tercihlerinize göre uyarlayabiliriz; (4) Site’nin kullanılabilirliğini ölçeriz; (5) iletişimimizin etkinliğini anlarız; ve (6) Site’yi yönetip ve geliştirme amacı taşırız.
Geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde, bilgisayarınıza çerez veya benzeri teknolojiler yerleştirmeden önce onayınızı alacağız. Web tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek bilgisayarınıza belirli çerez türlerinin indirilmesini durdurabilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı yeni tarayıcı çerezlerini kabul etmeyi nasıl durduracağınızı, yeni bir tarayıcı çerezi aldığınızda nasıl haberdar edileceğinizi ve mevcut çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını size bildirecektir. Tarayıcınızın menüsünde “yardım”’ı tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek tarayıcınız için çerezleri devre dışı bırakmayı nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Site, tarayıcılardan alınan “takip etme” sinyallerine yanıt vermek için tasarlanmamıştır. Çerezler veya diğer otomatik araçlar olmadan, Site’nin tüm özelliklerini kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.
Üçüncü taraf web siteleri, cihazlar ve diğer online hizmetleri ile ilgili çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel bilgilerinizi toplamıyoruz. Sitede, Google Analytics gibi üçüncü taraf çevrimiçi analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Bu analitik hizmetlerini yöneten servis sağlayıcılar, örneğin Site’nin kullanımını değerlendirmek ve teknik sorunları saptamak için verileri (e-posta adresi, IP adresleri, çerezler ve diğer aygıt tanımlayıcıları gibi) toplamak için otomatik teknolojileri kullanır. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://support.google.com/analytics/answer/6004245 adresini ziyaret edin.

Bilgi paylaşımı

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar haricinde, sizin hakkınızda elde ettiğimiz kişisel bilgileri ifşa etmeyiz. Kişisel bilgilerinizi (1) iştiraklerimiz ve bağlı kuruluşlarla; (2) Bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda veri analizi gibi amaçlarla bizim adımıza hizmet veren Servis Sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Servis Sağlayıcılarımızın, bizim adımıza hizmet verebilmek veya yasal gerekliliklere uymak amacı dışında bu bilgileri kullanmalarına veya ifşa etmelerine izin vermemekteyiz.
Sizinle ilgili bilgileri: (1) Kanuni veya hukuki süreç (mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) ile yapmamız gerekiyorsa, (2) Kolluk kuvvetleri gibi devlet kurumlarının taleplerine cevap olarak; (3) Yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak; (4) Fiziksel veya diğer zararları veya finansal kayıpları önlemek için ifşa etmenin gerekli veya uygun olduğuna inandığımızda; (5) Şüpheli veya fiili yasadışı faaliyetlerle ilgili bir soruşturma ile bağlantılı olarak; (6) İşimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını satarsak veya devredersek (yeniden düzenleme, tasfiye veya tasfiye halinde); veya (7) Bunların dışında rızanızla açıklayabiliriz.

Veri aktarımı

Sizinle ilgili topladığımız kişisel verileri, verilerin orijinal olarak toplandığı ülke dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarabiliriz. Bu ülkeler, başlangıçta verileri sağladığınız ülke ile aynı veri koruma yasalarına sahip olmayabilir. Kişisel verilerinizi başka ülkelerdeki (ABD gibi) alıcılara aktardığımızda, bu bilgileri bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde koruyacağız.
Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (“EEA”) veya İsviçre’de bulunuyorsanız, kişisel bilgilerin EEA ve İsviçre dışındaki ülkelerde bulunan alıcılara aktarılması için yeterli koruma sağlayan uygulanabilir hukuki gerekliliklere uyacağız. Kişisel verilerin ABD’ye aktarılması ile ilgili olarak, Cresa Digital olarak EU üyesi ülkelerden ve İsviçre’den gelen kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasıyla ilgili ABD Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği şekliyle EU-US ve Swiss-US Privacy Shield Frameworks’e uymaktayız.
Türkiye’de bulunuyorsanız, kişisel bilgilerin diğer ülkelerde bulunan alıcılara aktarılması için yeterli koruma sağlayan uygulanabilir hukuki gerekliliklere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu görüşlerine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekliliklerine uymaktayız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için buraya tıklayınız.

Haklarınız ve seçimleriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesi ve yürürlükteki diğer yasaların sağladığı ölçüde, (1) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (2) İşleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek, (3) Kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilmek, (4) Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesi, (5) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, (6) Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, haklarına sahipsiniz.
Bulunduğunuz yere bağlı olarak, yanıtımızdan memnun değilseniz, bir düzenleyici kuruma veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkınız olabilir. Yasaların öngördüğü durumlarda, bize daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir izni geri çekebilir veya herhangi bir zamanda, kişisel verilerinizin özel durumunuza ilişkin yasal gerekçelerle işlenmesine itiraz edebilirsiniz ve tercihlerinizi ileriye dönük olarak uygulayabiliriz. Gizliliğinizin korunmasına ve güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için, bilgilerinize erişim hakkınızı sağlamadan önce kimliğinizi doğrulamak için bazı ilave bilgi veya evrak talebinde bulunabiliriz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizin bir kopyasını size vermeden önce ücret talep edebiliriz.

Diğer çevrimiçi hizmetler ve üçüncü taraf özellikleri

Site, size kolaylık sağlamak için diğer çevrimiçi hizmetlere ve web sitelerine link verebilir (örneğin, Facebook, Instagram ve LinkedIn butonları). Bu hizmetler, web siteleri ve üçüncü taraf özellikleri, bizden bağımsız olarak çalışabilir. Bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamaları, sizin hakkınızda toplayabilecekleri bilgiler hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere, bu tarafların kendi gizlilik beyanlarına tabi tutulmaktadır, ki bunu gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Site üzerinden sağlanan üçüncü taraflara ait herhangi bir çevrimiçi hizmet veya site özellikleri bizim tarafımızdan yönetilmemekte ve kontrol edilmemektedir, bizim bu konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
Kişisel bilgilerin saklanması
Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, sizin hakkınızda elde ettiğimiz kişisel bilgileri, (1) Elde ettiğimiz amaçlar için, işbu Gizlilik Politikası hükümlerine uygun olarak gerekli olduğu sürece saklı tutarız; veya (2) Verilerin toplanmasındaki asıl amaca yönelik gereken süreden daha fazla bir süre ile saklanması söz konusu ise yasal bir sebebe bağlı olarak saklı tutarız.

Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Site aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verileri, tesadüfi, yasadışı veya yetkisiz imha, veri kaybı, değişiklik, yetkisiz erişim, ifşa veya yetkisiz kullanıma karşı korumak için tasarlanan idari, teknik ve fiziksel tedbirlerle korumaktayız.

Bizimle nasıl iletişime geçilir?

Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan hakların kullanımına ilişkin bir talep göndermek, bu Gizlilik Politikası hakkında soru sormak veya diğer geçerli gizlilik haklarını kullanmak için lütfen hello@cresadigital.com adresinden e-posta ile bize ulaşın ya da aşağıdaki adrese yazın.
İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Cresa Digital’e daha önce bildirilen ve Cresa Digital sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmelidir.

cresa
digital.
cresa
digital.

İşletmenize / markanıza
nasıl yardımcı olabiliriz?

İşbirlikli proje deneyimimiz tasarım, dijital pazarlama ve SEO’dan markanızın stratejisine ve gelişimine kadar uzanan keyifli bir yolculuktur.